Desmilitaritzem l’educació: desmilitaritzem Expojove

Compartir

Diverses organitzacions pacifistes, antimilitaristes, sindicats d’ensenyament, d’estudiants, associacions de mestres, i de pares i mares volem abordar amb el vostre suport una campanya per exigir la desaparició de l’exèrcit i altres cossos armats de la fira d’oci infantil i juvenil de València, Expojove, des d’una perspectiva antimilitarista, d’educació en valors i de foment de la cultura de la pau. Això com a un primer pas més urgent i concret d’una campanya més ampla contra la presencia de les institucions militars als espais educatius: desmilitaritzem l’educació.

Volem denunciar que es presente a les forces armades amb una imatge edulcorada dels seus principis, (principalment l’obediència i la disciplina), com una opció professional més, com una possibilitat d’oci pels més menuts de la societat, sense aprofundir en el missatge que es transmet de resolució de conflictes amb les armes (completament contrari amb els valors social i de convivència)sense qüestionar el paper dels exèrcits al món actual, o que no aprofundisca en l’anàlisi del desequilibri entre el pressupost del Ministeri de Defensa i les greus retallades imposades a l’educació pública i la resta de partides socials.

Per això vos convidem a signar la següent declaració que emmarca aquesta campanya:

MANIFEST DE LA CAMPANYA “DESMILITARITZEM L’EDUCACIÓ, DESMILITARITZEM EXPOJOVE”

Un any més, l’exèrcit i altres cossos armats poden ser convidats a participar a Expojove. I un any més la societat civil valenciana, a favor de la pau, considerem que la seua presència en aquest esdeveniment educatiu i d’oci infantil i juvenil no és admissible per les següents raons:

– Els valors que transmeten les institucions militars, l’obediència, la disciplina, el patriarcat, l’androcentrisme i especialment el recurs a la violència com a mètode per a la resolució dels conflictes, contradiuen els valors de pau i diàleg que han de regir l’educació dels i les joves.

– La proposta que l’exèrcit ofereix s’oposa al que afirma la LOMCE, que s’inspira en “l’educació per a la prevenció de conflictes i per a la resolució pacífica d’aquests, així com la noviolència en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social”, i s’orienta a la consecució de “la formació per a la pau, el respecte dels drets humans, la vida en comú, la cohesió social, la cooperació i solidaritat entre els pobles.”

– La presència de l’exèrcit en Expojove s’emmarca en la seua incisiva participació en els espais educatius i d’oci . L’exèrcit pretén potenciar l’eufemística “cultura de la defensa” i “l’esperit militar” entre la joventut per millorar la seua deteriorada imatge pública i pal·liar les seues cròniques dificultats de reclutament.

– La propaganda que la joventut rep del Ministeri de Defensa és enganyosa, desprèn una imatge idíl•lica de la vida militar i edulcora el paper de les forces armades en els conflictes bèl·lics. L’exèrcit és presentat gairebé com una ONG d’ajuda humanitària, que oculta el seu rol de defensa d’interessos més espuris. En cap cas s’informa rigorosament de les conseqüències que es desprenen de les accions militars.

– Canviem radicalment el paradigma de la defensa: en un context on el concepte de defensa hauria de girar entorn de la seguretat humana i hauria de mesurar-se amb indicadors de sanitat, de seguretat alimentària, d’accés al treball, de respecte als drets humans, de conservació del medi natural o del dret a l’educació, transmetre esquemes militaristes com a solució dels problemes que afecten les nostres societats és contradictori i caduc.

Així, des del convenciment que la missió de les institucions i els agents educatius és el foment de la cultura, la ciència i els valors de la convivència i la diversitat, creiem que exèrcit, i educació són conceptes manifestament antagònics. A més, en un marc de retallades pressupostàries i de drets col·lectius, que atempten d’una manera especialment greu contra l’educació pública, no podem tolerar que es dediquen diners públics a la promoció de l’exèrcit, del militarisme i de la cultura de defensa, ni a la renovació de l’arsenal militar, ni a costoses campanyes de publicitat de reclutament i de millora de la imatge de les forces armades, quan hi ha altres prioritats a la nostra societat. Desmilitaritzem els pressupostos de l’Estat.

Per això manifestem el nostre ferm rebuig a la presència de l’exèrcit i altres institucions armades a Expojove i comminem l’Ajuntament de València a retirar-los la invitació per a aquesta i pròximes edicions, com a part d’una política real i amb continguts de foment de la cultura de la pau i la noviolència.

Desmilitaritzem l’educació, desmilitaritzem Expojove: Les armes no eduquen, maten! La guerra no és un joc!

Podeu signar aquesta declaració acÍ: https://goo.gl/forms/R1RV1QhI3Td2sf2B3

Contacte: lesarmesnoeduquen@gmail.com