Bany de rosa per al tanc de l’Exèrcit a Expojove 2023

Compartir

Desmilitaritzem Expojove

Bany de rosa al tanc de l’Exèrcit a Expojove per a “desmilitaritzar-lo”

“Pa(u)llasses/Pa(z)yasas” del “Xexexèrcit/Jejejército” pugen al blindat de combat Centauro exposat a l’estand de l’Exèrcit i es llancen damunt pintura rosa per protestar per la presència militar i d’altres institucions armades a la fira infantil i juvenil en presència de la comitiva municipal que inaugurava la fira

València, 26 de desembre de 2023.- Al voltant de les 13:00 una “troupe” pallassa ha accedit a l’estand de la Comandància Militar de València a la fira infantil i juvenil Expojove, estand que enguany ha sigut ampliat amb el permís de l’actual equip municipal i on a més s’exposa un vehicle blindat de combat Centauro, una autèntica màquina de guerra equipada amb un canó de 105mm. Quan la comitiva municipal, encapçalada per la regidora de “Festes i Tradicions”, Mónica Gil, estava a punt d’arribar a l’estand militar per donar el seu suport a les Forces Armades i explicar perquè enguany aquest estand s’ha ampliat i exhibeix armament real, un parell de “pau-llassos” han pujat a la part frontal junt a la torreta del vehicle de combat i s’han deixat caure damunt uns poals de pintura rosa, i han tacat de manera ostensible la superfície del blindat. A continuació s’han assegut, s’han posat nassos rojos i han mostrat dos cartells amb els lemes “LA GUERRA NO ÉS UN JOC” i “DESMILITARITZEM EXPOJOVE”. La resta de la “troupe” del “Xexexèrcit/Jejejército” present han desplegat també cartells i s’han posat nassos rojos, perruques i altres elements d’atrezzo. Davant la indignació de militars i els representants municipals, s’ha volgut remarcar que “l’armament militar és millor que estigui tal com l’hem deixat: amb color de rosa i no roig sang. Expojove és una festa de la infància i joventut i no pot donar cabuda a fomentar la cultura de la guerra. Per això, és tan necessari desmilitaritzar-la i que millor manera que pintar-la de rosa”.

Després de romandre uns 20 minuts damunt del blindat, entre l’estupor de militars i representants municipals, l’arribada d’agents de la Policia Local de València ha marcat la fi de l’acció antimilitarista. Les persones participants han sigut conduïdes fora del pavelló 4 i identificades. Finalment han sigut escortades fora del recinte de la Fira de Mostres per agents de la policia i per guardes de seguretat i han quedat en llibertat al voltant de les 14:00. Els agents de la Policia Local han informat al duet de pacifistes que cursaran denúncia al jutjat per “deslluïment de béns públics”.

Aquesta acció directa noviolenta continua un any més la campanya per “desmilitaritzar Expojove”, recolzada per més de 60 entitats pacifistes, sindicals, educatives i socials, que es va encetar el 2017 per demanar que la fira infantil consagre els valors educatius de la pau i la noviolència, i en coherència amb això, l’Ajuntament de València, organitzador de l’esdeveniment, deixe de convidar a Expojove les Forces Armades i altres institucions armades i policials. Les entitats organitzadores de les passades accions d’”exèrcit pallasso” a les inauguracions de les edicions del 2018, 2019 i 2022, amb “escarnis/escraches” als anterior responsables municipals (en especial al regidor de Cultura Pere Fuset per la seua postura incoherent i fal·laç quan afirmava que només convidava a Expojove la Unidad Militar de Emergencias del Ejército), han decidit enguany pujar el to de la seua protesta davant el suport explícit de l’actual equip municipal a una major presència militar i amb armament.

Antimilitaristes- MOC València i el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, les dos principals entitats promotores d’aquesta campanya, van fer pública fa poques setmanes la seua postura d’indignació davant la decisió municipal de potenciar mantindre i potenciar encara valors antieducatius i la cultura de la guerra i la violència amb la seua decisió d’ampliar l’espai dedicat a les unitats militars i permetre la presència d’armament real dins del recinte ferial. Aquestes entitats sospiten que la presència de les Forces Armades a Expojove té més a veure amb interessos de relacions públiques, rentat d’imatge i d’assegurar el reclutament a futur. El Centre Delàs i el MOC consideren que la presència de les Forces Armades i altres institucions armades a una fira infantil i juvenil suposa una normalització perillosa i una certa apologia dels mitjans violents de resolució de conflictes que contradiu els valors de pau, resolució noviolenta dels conflictes i diàleg que han de regir l’educació dels i les joves, valor consagrats a les lleis educatives.

 

 

 


Desmilitaritzem Expojove

 Baño de rosa al tanque del Ejército a Expojove para “desmilitarizarlo”

 “Pa(z)yasas” del “Jejejército” suben al blindado de combate Centauro expuesto en el estand del Ejército y se lanzan encima pintura rosa para protestar por la presencia militar y otras instituciones armadas en la feria infantil y juvenil en presencia de la comitiva municipal que inaguraba la feria

València, 26 de diciembre de 2023.- Alrededor de las 13:00 una “troupe” payasa ha accedido al estand de la Comandancia Militar de València en la feria infantil y juvenil Expojove, estand que este año ha sido ampliado con el permiso del actual equipo municipal y donde además se expone un vehículo blindado de combate Centauro, una 

auténtica máquina de guerra equipada con un cañón de 105mm. Cuando la comitiva municipal, encabezada por la regidora de “Fiestas y Tradiciones”, Mónica Gil, estaba a punto de llegar al estand militar para dar su apoyo a las Fuerzas Armadas y explicar por qué este año este estand se ha ampliado y exhibe armamento real, un par de “paz-yasos” se han subido a la parte frontal junto a la torreta del vehículo de combate y se han dejado caer encima varios recipientes de pintura rosa, manchando de forma ostensible la superficie del blindado. A continuación se han sentado, se han puesto narices rojas y han mostrado dos carteles con los lemas “LA GUERRA NO ÉS UN JOC” y “DESMILITARITZEM EXPOJOVE”. El resto de la “troupe” del “Jejejército” presente han desplegado también carteles y se han puesto narices rojas, pelucas y otros elementos de atrezzo. Ante la indignación de militares y los representantes municipales, han querido remarcar que “el armamento militar es mejor que esté tal como lo hemos dejado: con color de rosa y no rojo sangre. Expojove es una fiesta de la infancia y juventud y no puede dar cabida a fomentar la cultura de la guerra. Por eso, es tan necesario desmilitarizarla y qué mejor manera que pintarla de rosa”.

Después de permanecer unos 20 minutos encima del blindado, entre el estupor de militares y representantes municipales, la llegada de agentes de la Policía Local de València ha marcado el fin de la acción antimilitarista. Las persones participantes han sido conducidas fuera del pabellón 4 e identificadas. Finalmente han 

sido escoltadas fuera del recinto de la Feria de Muestras por agentes de la policía y por guardas de seguridad y han quedado en libertad alrededor de las 14:00. Los agentes de la Policía Local han informado a la pareja de pacifistas que cursarán denuncia al juzgado por “deslucimiento de bienes públicos”.

Esta acción directa noviolenta continúa un año más la campaña para “desmilitarizar Expojove”, apoyada por más de 60 entidades pacifistas, sindicales, educativas y sociales, que se comenzó en 2017 para reclamar que la feria infantil consagre los valores educativos de la paz y la noviolència, y en coherencia con esto, el Ayuntamiento de València, organizador del evento, deje de invitar a Expojove a las Fuerzas Armadas y otras instituciones armadas y policiales. Las entidades organizadoras de las pasadas acciones de ”ejército payaso” a las inauguraciones de las ediciones del 2018, 2019 y 2022, con “escraches” a los anteriores responsables municipales (en especial al a la sazón concejal de Cultura Pere Fuset por su postura incoherente y falaz cuando afirmaba que solo invitaba a Expojove la Unidad Militar de Emergenci

as del Ejército), han decidido este año subir el tono de su protesta ante el apoyo explícito del actual equipo municipal a una mayor presencia militar y con armamento.

Antimilitaristes-MOC València y el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, las dos principales entidades promotoras de esta campaña, hicieron pública hace pocas semanas su postura de indignación ante la decisión municipal de mantener y potenciar valores antieducativos y la cultura de la guerra y la violencia con su decisión de ampliar el espacio dedicado a las unidades militares y permitir la presencia de armamento real dentro del recinto ferial. Estas entidades sospechan que la presencia de las Fuerzas Armadas en Expojove tiene más a ver con intereses de relaciones públicas, lavado de imagen y de asegurar el reclutamiento a futuro. El Centre Delàs y el MOC consideran que la presencia de las Fuerzas Armadas y otras instituciones armadas en una feria infantil y juvenil supone una normalización peligrosa y cierta apología de los medios violentos de resolución de conflictos que contradice los valores de paz, resolución noviolenta de los conflictos y diálogo que deben regir la educación de los y las jóvenes, valores consagrados en las leyes educativas.