Objectors i objectores s’autodenuncien davant Hisenda com a desobedients a la despesa militar

Compartir

Un grup d’objectors i objectores a la despesa militar comuniquen en persona a Hisenda la seua desobediència a sostindre la maquinària militar

Entrega col·lectiva de cartes d’objecció a la despesa militar a la delegació de l’Agència Tributària de València

Dimarts 26 de juny a les 11h, un grup d’objectors i objectores a la despesa militar i gent que hi dóna suport s’han concentrat a la delegació d’Hisenda a València per presentar en el registre les seues declaracions d’objecció junt amb la carta adreçada a la Ministra d’Hisenda que reconeix i explica la seua acció de desobediència civil. 

El seu objectiu és fer visible aquesta campanya antimilitarista i el seu caire col·lectiu.

Moltes persones que fan objecció fiscal a la despesa militar deixen de pagar a Hisenda una xicoteta part per a destinar-la a altres finalitats no militaristes com a projectes socials, solidaris i ecològics que defensen la naturalesa i la societat davant les seues vertaderes amenaces. Mitjançant aquest gest simbòlic, però desobedient, d’alterar la seua declaració de l’IRPF de manera oberta i pública, aquestes persones expressen el seu rebuig al militarisme, la guerra i els seus preparatius econòmics. És el que es coneix com Objecció Fiscal a la Despesa Militar, una campanya col·lectiva de desobediència civil de més de 30 anys d’existència, promoguda cada any per grups antimilitaristes i pacifistes que fan seua cada vegada més organitzacions i moviments.

L’objecció a la despesa militar cerca cada any obrir un debat social profund sobre la despesa militar, les prioritats econòmiques de la societat i un canvi de paradigma en el model de defensa que l’allunye de l’opacitat, l’elitisme i l’ús de la dominació i la violència que caracteritzen les estructures i la ideologia militars. L’objecció a la despesa militar qüestiona l’actual model de defensa militarista, que prioritza la preparació per a la guerra, com es reflecteix any rere any en els Pressupostos de l’Estat.

Els números no enganyen: segons els càlculs de grups d’investigació per la pau com Utopia Contagiosa, per a 2018 les partides per a finalitats estrictament militars ascendeixen en total a 22.678,62 milions d’euros, o en termes relatius, 61 milions diaris, 493 euros per càpita, o quasi el 2% del PIB i el 5% dels PGE. Aquesta quantitat es calcula prenent la definició de la mateixa OTAN del que s’ha de considerar com a despesa militar i simplement sumar-hi els interessos del deute derivats d’aquesta despesa. Això suposa una xifra 2,68 vegades major que la que es publicita amb el nom de “despesa en defensa”, engany sota el qual, en realitat, s’amaga el pressupost del Ministeri de Defensa únicament.